Narzędzia z twardego metalu

Walcowanie ba gorąco

Herramientas metal duro laminación caliente
Pierścienie toczne
Rolki prowadzące
Rolki skrętne
Rolki wyprowadzające
Dysze chłodzące
Prowadnice drutu wlotowego i wylotowego

Walcowanie na gorąco wyrobów długich, walcówki, zarówno pręty zbrojeniowe, jak i taśmy zwojowe, należą do naszych najważniejszych klientów.

FMD produkuje pełną gamę komponentów, takich jak rolki, rolki prowadzące i inne części zamienne, które ulegają zużyciu w walcowni i które w związku z tym są dobrym rozwiązanie do zastąpienia stalowych detali na twardy metal.

Pierścienie toczne

Rodillo para Laminación

Rolki prowadzące

Rodillos guía
Rodillos guía
Rodillos guía
Rodillos guía
Rodillos guía

Rolki skrętne

Rodillos de giro o de torsión
Rodillos de giro o de torsión
Rodillos de giro o de torsión
Rodillos de giro o de torsión

Rolki wyprowadzające

Rodillos arrastradores
Rodillos arrastradores
Rodillos arrastradores
Rodillos arrastradores

Dysze chłodzące

Boquillas
Boquillas

Prowadnice drutu wlotowego i wylotowego

Guías de entradas y salida